logo Pedagogická fakulta Katedra historie
Pedagogická fakulta
14411015 KHist PdF Masarykova univerzita MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedry (pověřený)Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci