Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PřF M20503 Matematická biologie a biomedicína (na dostudování)
Název anglicky: Computational biology and biomedicine (graduation)
bakalářský prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: PřF B-MBB Matematická biologie a biomedicína

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi1010Fylogeneze a diverzita rostlin V. Grulichzk 3/03+2 1-
PřF:Bi1041Úvod do matematické biologie a biomedicíny I T. Pavlíkz 1/0/01 1-
PřF:Bi1051Úvod do matematické biologie a biomedicíny II T. Pavlíkz 1/0/01 3-
PřF:Bi1700Buněčná biologie R. Veselskázk 2/0/02+2 1-
PřF:Bi2000Fylogeneze a diverzita živočichů J. Schlaghamerskýzk 3/03+2 2-
PřF:Bi2011Teoretické základy informatiky L. Dušekzk 2/23+2 1-
PřF:Bi2060Základy mikrobiologie M. Vítězovázk 2/0/02+2 4-
PřF:Bi3011Algoritmizace a programování D. Schwarzk 2/2/04+1 2-
PřF:Bi3060Obecná genetika P. Kuglíkzk 3/0/03+2 3-
PřF:Bi3101Úvod do matematického modelování J. Kalinazk 2/0/02+2 5-
PřF:Bi4010Základy molekulární biologie J. Šmardazk 2/02+2 4-
PřF:Bi4011Týmový projekt z Matematické biologie a biomedicíny - epidemiologie a modelování L. Dušekz 0/3/03 4-
PřF:Bi5008Bakalářská práce z matematické biologie a biomedicíny I L. Dušekz 0/5/05 5-
PřF:Bi5011Seminář k bakalářské práci z Matematické biologie a biomedicíny L. Dušekz 0/2/01 5-
PřF:Bi5045Biostatistika pro matematickou biologii a biomedicínu T. Pavlíkzk 2/1/03+2 4-
PřF:Bi5080Základy ekologie M. Hájekzk 2/0/02+2 3-
PřF:Bi5440Časové řady J. Holčíkzk 2/1/03+2 5-
PřF:Bi6010Bakalářská práce z matematické biologie a biomedicíny II L. Dušekz 0/5/05 6-
PřF:Bi6011Seminář k bakalářské práci z Matematické biologie a biomedicíny L. Dušekz 0/2/01 6-
PřF:Bi6084Bakalářská státní závěrečná zkouška z Matematické biologie a biomedicíny L. Dušek- 0/0- 6-
PřF:Bi6180Biologie rostlin M. Kummerovázk 2/0/02+2 2-
PřF:Bi6790Biologie živočichů M. Váchazk 2/0/02+2 4-
PřF:Bi7492Analýza sekvencí DNA E. Budinskázk 2/1/03+2 6-
PřF:Bi8150Evoluční biologie M. Macholánzk 3/0/03+2 5-
PřF:Bi8600Vícerozměrné metody J. Jarkovskýzk 2/1/03+2 5-
PřF:C2480Základy organické chemie a biochemie C. Mazalzk 2/0/02+2 2-
PřF:C3580Biochemie Z. Glatzzk 3/0/03+2 3-
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1-
PřF:M1101Matematická analýza I P. Hasilzk 4/2/06+3 1-
PřF:M1111Lineární algebra a geometrie I M. Čadekzk 2/2/04+2 1-
PřF:M2100Matematická analýza II R. Šimon Hilscherzk 4/2/06+3 2-
PřF:M2110Lineární algebra a geometrie II M. Čadekzk 2/2/04+2 2-
PřF:M3121Pravděpodobnost a statistika I J. Koláčekzk 2/2/04+2 3-
PřF:M4122Pravděpodobnost a statistika II J. Koláčekzk 2/2/04+2 4-
PřF:M4130Výpočetní matematické systémy J. Koláčekz 2/2/04 3-
PřF:M5858Spojité deterministické modely I Z. Pospíšilzk 2/2/04+2 3-
PřF:M8230Diskrétní deterministické modely Z. Pospíšilzk 2/2/04+2 5-
162 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi1700cBuněčná biologie - cvičení J. Neradilz 0/1/0 každý druhý týden 2 hodiny.1 1-
PřF:Bi5447Databázové systémy v biomedicíně L. Dušekzk 1/1/02+2 3-
PřF:Bi6180cBiologie rostlin - cvičení M. Balážz 0/2/02 2-
PřF:Bi6790cBiologie živočichů - cvičení M. Váchaz 0/2/02 4-
PřF:Bi7527Analýza dat v R L. Dušekk 2/0/02+1 6-
PřF:Bi8600cVícerozměrné metody - cvičení J. Jarkovskýz 0/1/01 5-
PřF:M6130Výpočetní statistika S. Katinazk 2/2/03+2 6-
18 kreditů

Další aplikace