Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PřF M107023 Matematická biologie a biomedicína (na dostudování)
Název anglicky: Computational biology and biomedicine (graduation)
navazující prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: PřF N-MBB Matematická biologie a biomedicína

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0034Analýza a klasifikace dat J. Holčíkzk 2/1/03+2 1-
PřF:Bi0060Seminář (podle zaměření DP) IV L. Dušekz 0/2/02 4-
PřF:Bi0061Diplomová práce IV L. Dušekz 0/10/010 4-
PřF:Bi0188Magisterská státní závěrečná zkouška z Matematické biologie L. Dušek- 0/0- 4-
PřF:Bi0440Lineární a adaptivní zpracování dat D. Schwarzzk 2/13+2 1-
PřF:Bi4012Projekt z Matematické biologie a biomedicíny - epidemiologie a modelování D. Schwarzz 0/3/03 1-
PřF:Bi7012Seminář (podle zaměření DP) I L. Dušekz 0/2/01 1-
PřF:Bi7013Diplomová práce I L. Dušekz 0/5/05 1-
PřF:Bi7491Regresní modelování T. Pavlíkzk 2/13+2 2-
PřF:Bi7528Analýza genomických a proteomických dat E. Budinskázk 2/0/02+2 2-
PřF:Bi8016Seminář (podle zaměření DP) II L. Dušekz 0/2/01 2-
PřF:Bi8017Diplomová práce II L. Dušekz 0/5/05 2-
PřF:Bi9005Seminář (podle zaměření DP) III L. Dušekz 0/2/01 3-
PřF:Bi9006Diplomová práce III L. Dušekz 0/10/05 3-
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1-
PřF:M5VM05Statistické modelování J. Koláčekzk 2/1/03+2 1-
PřF:M7111Vybrané kapitoly z matematického modelování I. Horovák 2/02+1 1-
PřF:M81B0Matematické modely v biologii P. Lánskýk 2/02+1 2-
63 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi5180Genetika kvantitativních znaků T. Urbanzk 2/0/02+2 2-
PřF:Bi7680Populační ekologie živočichů S. Pekárzk 2/2/15+2 3-
PřF:Bi8440Základy klinické onkologie R. Veselskázk 2/0/02+2 2-
PřF:Bi8678Aplikovaná analýza přežití T. Pavlíkzk 2/0/02+2 3-
PřF:Bi8680Pokročilé metody aplikované analýzy přežití Z. Valentazk 2/0/02+2 4-
PřF:E0350Epidemiologie M. Bobákzk 2/0/02+2 3-
PřF:E0351Epidemiologie - cvičení M. Bobákz 0/2/02 3-
PřF:E0360Sociální epidemiologie M. Bobákzk 1/1/02+2 4-
PřF:M5120Lineární statistické modely I S. Katinazk 2/2/04+2 1-
PřF:M5444Markovské řetězce S. Katinazk 2/1/03+2 3-
PřF:M6120Lineární statistické modely II S. Katinazk 2/2/04+2 2-
PřF:M7222Zobecněné lineární modely S. Katinazk 2/2/04+2 3-
PřF:MAZRDAplikovaná analýza biomedicínských a geografických dat S. Katinak 0/22 4-
58 kreditů

Další aplikace