Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PřF M11102 Experimentální biologie rostlin (na dostudování)
Název anglicky: Experimental Plant Biology (graduation)
navazující prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: PřF N-EBR Experimentální biologie rostlin

Povinné předměty

Studenti jsou povinni v průběhu studia absolvovat všechny zde uvedené povinné předměty.

Předmět C7777 je nutné absolvovat opakovaně, vždy v podzimním semestru každého akademického roku.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi7270Rostlinná embryologie H. Cempírkovázk 2/0/02+2 --
PřF:Bi7270cRostlinná embryologie - cvičení H. Cempírkováz 0/3/03 --
PřF:Bi7433Diplomový seminář z Experimentální biologie rostlin I M. Kummerováz 0/2/02 --
PřF:Bi7461Diplomová práce z Experimentální biologie rostlin I J. Gloserz 0/9/09 --
PřF:Bi8180Fyziologie a kultivace řas a sinic P. Váczizk 1/0/01+2 --
PřF:Bi8180cFyziologie a kultivace řas a sinic - cvičení P. Vácziz 0/2/02 --
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- --
PřF:Bi8080Molekulární fyziologie rostlin B. Brzobohatýzk 3/0/03+2 --
PřF:Bi8434Diplomový seminář z Experimentální biologie rostlin II M. Kummerováz 0/2/02 --
PřF:Bi8462Diplomová práce z Experimentální biologie rostlin II V. Gloserz 0/11/011 --
PřF:Bi8030Produkční biologie M. Bartákzk 2/0/02+2 --
PřF:Bi8030cProdukční biologie - cvičení M. Bartákz 0/2/02 --
PřF:Bi9001Statistická analýza experimentálních dat M. Balážzk 2/0/02+2 --
PřF:Bi9001cStatistická analýza experimentálních dat - cvičení M. Balážz 0/2/02 --
PřF:Bi9435Diplomový seminář z Experimentální biologie rostlin III M. Kummerováz 0/2/02 --
PřF:Bi9441Diplomová práce z Experimentální biologie rostlin III J. Gloserz 0/3/03 --
PřF:Bi0007Ekofyziologie fotosyntézy vyšších rostlin M. Bartákzk 1/01+2 --
PřF:Bi0007cEkofyziologie fotosyntézy vyšších rostlin - cvičení M. Bartákz 0/33 --
PřF:Bi0436Diplomový seminář EBR IV M. Kummerováz 0/2/02 --
PřF:Bi0442Diplomová práce z Experimentální biologie rostlin IV V. Gloserz 0/17/017 --
83 kreditů

Pokročilá jazyková zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JF002Pokročilá odborná francouzština - zkouška D. Veškrnovázk 0/0/02 --
PřF:JN002Pokročilá odborná němčina - zkouška P. Chládkovázk 0/0/02 --
PřF:JR002Pokročilá odborná ruština - zkouška M. Ševečkovázk 0/0/02 --
PřF:JS002Pokročilá odborná španělština - zkouška J. Žváčkovázk 0/0/02 --
10 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0321Polární biologie rostlin M. Bartákzk 2/02+2 2-
PřF:Bi0323Experimental Plant Biology - Project M. Bartákz 0/0/0 60h.5 3-
PřF:Bi4070Analýza obrazu a mikrofotografie v biologii I. Hodováz 2/02 3-
PřF:Bi5210Populační ekologie rostlin L. Tichýzk 1/0/01+2 2-
PřF:Bi5880Pokročilé metody indukované fluorescence chlorofylu M. Bartákzk 2/02+2 1-
PřF:Bi6400Metody molekulární biologie J. Šmardazk 3/0/03+2 2-
PřF:Bi8080cMolekulární fyziologie rostlin - cvičení B. Brzobohatýz 0/2/02 2-
PřF:Bi8240Genetika rostlin J. Řepkovázk 2/0/02+2 1-
PřF:Bi8670Principy rostlinných biotechnologií M. Bartákzk 2/0/02+2 2-
PřF:C7670Izotopové metody J. Křivohlávekzk 1/0/01+2 4-
36 kreditů

Další aplikace