Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PřF M20709 Experimentální biologie rostlin (na dostudování)
Název anglicky: Experimental Plant Biology (graduation)
bakalářský prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: PřF B-EMB Experimentální a molekulární biologie

Povinné předměty

Studenti jsou povinni v průběhu studia absolvovat všechny zde uvedené povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0005Úvod do studia Speciální biologie M. Váchaz 0/1/01 1-
PřF:Bi1700Buněčná biologie R. Veselskázk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi1700cBuněčná biologie - cvičení J. Neradilz 0/1/0 každý druhý týden 2 hodiny.1 1-
PřF:Bi2000Fylogeneze a diverzita živočichů J. Schlaghamerskýzk 3/03+2 2-
PřF:Bi2080Histologie a organologie M. Váchazk 2/0/02+2 1P
PřF:Bi2080cHistologie a organologie - cvičení M. Váchaz 0/2/02 1-
PřF:Bi3060Obecná genetika P. Kuglíkzk 3/0/03+2 1Z
PřF:C1601Základy obecné a anorganické chemie M. Nečaszk 2/0/02+2 1-
PřF:C1600Základní praktikum z chemie M. Nečasz 0/4/04 2-
PřF:C1635Analytická chemie - praktikum T. Vaculovičz 0/33 3-
PřF:C1660Základy analytické chemie J. Komárekzk 2/0/02+2 3-
PřF:C2700Základy organické chemie P. Pazderazk 2/0/02+2 2-
PřF:Bi1010Fylogeneze a diverzita rostlin V. Grulichzk 3/03+2 1-
PřF:Bi1060Cytologie a anatomie rostlin M. Kummerovázk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi1060cCytologie a anatomie rostlin - cvičení V. Gloserz 0/2/02 3-
PřF:Bi3001Bakalářská práce z Experimentální a molekulární biologie 1 R. Veselskáz 0/5/05 5P
PřF:Bi3002Bakalářská práce z Experimentální a molekulární biologie 2 R. Veselskáz 0/10/010 6P
PřF:Bi3030Fyziologie živočichů M. Váchazk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi3030cFyziologie živočichů - cvičení M. Váchaz 0/2/02 3-
PřF:C3580Biochemie Z. Glatzzk 3/0/03+2 3-
PřF:C3620Biochemie - laboratorní cvičení Z. Glatzz 0/3/03 3-
PřF:Bi3330Specializační seminář Experimentální biologie rostlin 1 V. Gloserz 0/2/02 5P
PřF:Bi3331Specializační seminář Experimentální biologie rostlin 2 V. Gloserz 0/2/02 6P
PřF:Bi4020Molekulární biologie J. Doškařzk 3/0/03+2 4Z
PřF:Bi4035Praktikum z molekulární biologie J. Doškařz 0/2/02 4-
PřF:Bi4060Fyziologie rostlin V. Gloserzk 2/0/02+2 4P
PřF:Bi4060cFyziologie rostlin - cvičení V. Gloserz 0/2/02 4P
PřF:Bi4090Obecná mikrobiologie M. Vítězovázk 3/0/03+2 4P
PřF:Bi4926Vědecká práce v experimentální biologii rostlin V. Gloserz 0/2/02 4P
PřF:Bi5040Biostatistika - základní kurz L. Dušekzk 3/0/03+2 5P
PřF:Bi7160Minerální výživa rostlin V. Gloserzk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi7160cMinerální výživa rostlin - cvičení V. Gloserz 0/2/02 3-
PřF:Bi7570Fyziologická ekologie rostlin V. Gloserzk 3/0/03+2 5P
PřF:Bi7570cFyziologická ekologie rostlin - cvičení V. Gloserz 0/2/02 5-
PřF:Bi6040Fyziologie rostlin pro pokročilé V. Gloserzk 1/0/01+2 6P
PřF:Bi6120Rostlinné explantáty H. Cempírkovázk 2/0/02+2 6P
PřF:Bi6120cRostlinné explantáty - cvičení H. Cempírkováz 0/2/02 6-
PřF:Bi6150Mykorhizní symbiózy M. Balážzk 2/0/02+2 4P
PřF:Bi6150cMykorhizní symbiózy - cvičení M. Balážz 0/2/02 4-
138 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0321Polární biologie rostlin M. Bartákzk 2/02+2 2-
PřF:Bi1010cFylogeneze a diverzita rostlin - cvičení V. Grulichz 0/2/02 1-
PřF:Bi1301Botanická mikrotechnika H. Cempírkováz 0/2/02 5-
PřF:Bi2160Terénní cvičení z botaniky P. Šmardaz 0/0/0 blok 5 dnů.3 2-
PřF:Bi3060cObecná genetika - cvičení P. Lízalz 0/2/02 1-
PřF:Bi4090cObecná mikrobiologie - cvičení M. Vítězováz 0/2/02 4-
PřF:Bi4321Terénní cvičení z experimentální biologie rostlin P. Vácziz 0/0/0 3 dny.2 4-
PřF:Bi5120Antropologie E. Drozdovázk 2/0/02+2 2-
PřF:Bi5420Obecná virologie I. Rudolfzk 2/0/02+2 6-
PřF:Bi6040cFyziologie rostlin pro pokročilé - cvičení V. Gloserz 0/4/04 6-
PřF:Bi7750Fytopatologie P. Hroudazk 2/0/02+2 5-
PřF:Bi8150Evoluční biologie M. Macholánzk 3/0/03+2 5-
38 kreditů

Další aplikace