FF FNPGkSSSVP Školská správa a vzdělávací politika
Název anglicky: School administration and educational policy
navazující kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FF N-PG_ Pedagogika

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Školská správa a vzdělávací politika

Podmínky pro ukončení navazujícího magisterského studijního stupně jsou následující:
  1. získání 76 kreditů za předměty společné části, 46 kreditů za povinné, 10 kreditů za povinně-volitelné předměty (včetně 20 kreditů za dva úspěšně absolvované diplomové semináře);
  2. získání 44 kreditů za předměty v rámci specializace;
  3. složení státní závěrečné magisterské zkoušky a úspěšné obhájení magisterské diplomové práce.

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGMK008Seminář k magisterské diplomové práci I J. Zounekz 14/0/010 3P
FF:PGMK009Seminář k magisterské diplomové práci II J. Zounekz 14/0/010 4P
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGMK001Srovnávací pedagogika M. Rabušicovázk 18/0/06 1Z
FF:PGMK002Vzdělávací politika M. Rabušicovázk 18/0/06 3Z
FF:PGMK003Filozofie výchovy a vzdělání M. Polzk 18/0/06 3P
FF:PGMK004Řízení vzdělávacích institucí M. Polz 18/0/04 1Z
FF:PGMK005Pedagogická evaluace M. Polzk 18/1/06 2Z
FF:PGMK006Kvantitativní výzkum M. Sedláčekzk 18/0/06 2P
FF:PGMK007Kvalitativní výzkum K. Šeďovázk 18/0/06 1Z
FF:PGMK201Státní závěrečná zkouška magisterská J. ZounekSZk 0/0- 4P
FF:PGMK202Magisterská diplomová práce J. Zounekz 0/0/0 individuálně.- 4P
FF:PGMK505Právo J. Harvánekzk 18/0/06 1P
46 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Povinně-volitelné předměty
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGMK101Inovace v české škole P. Novotnýz 16/0/04 1P
FF:PGMK102E-learning J. Zounekz 16/0/06 2P
FF:PGMK104Andragogika P. Novotnýz 16/0/04 2-
FF:PGMK108Osobnostně sociální výchova P. Novotnýz 16/0/06 2-
20 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGMK105Profesní seniorita P. Novotnýz 16/0/06 2-
FF:PGMK120Education in the Era of Globalization P. Novotnýz 16/0/06 2-
FF:PGMK506Blok expertů J. Zounekz 18/0/06 3-
FF:PGMK507Terénní praxe J. Zounekz 0/0/80 80 hodin.8 3-
FF:PGMK508Školská správa a financování M. Rabušicováz 18/0/06 3-
FF:PGMK509Projekty a projektové řízení P. Novotnýz 18/0/06 3-
FF:PGMK510Česká vzdělávací politika M. Rabušicováz 18/0/06 2-
44 kreditů