FF FNPGkSZRU Zkušenostně reflektivní učení
Název anglicky: Reflective and experiential learning
navazující kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FF N-PG_ Pedagogika

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Zkušenostně reflektivní učení

Podmínky pro ukončení navazujícího magisterského studijního stupně jsou následující:
 
  1. získání 76 kreditů za předměty společné části, 46 kreditů za povinné, 10 kreditů za povinně-volitelné předměty (včetně 20 kreditů za dva úspěšně absolvované diplomové semináře);
  2. získání 44 kreditů za předměty v rámci specializace;
  3. složení státní závěrečné magisterské zkoušky a úspěšné obhájení magisterské diplomové práce.

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGMK008Seminář k magisterské diplomové práci I J. Zounekz 14/0/010 4P
FF:PGMK009Seminář k magisterské diplomové práci II J. Zounekz 14/0/010 4P
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGMK001Srovnávací pedagogika M. Rabušicovázk 18/0/06 1Z
FF:PGMK002Vzdělávací politika M. Rabušicovázk 18/0/06 3Z
FF:PGMK003Filozofie výchovy a vzdělání M. Polzk 18/0/06 3P
FF:PGMK004Řízení vzdělávacích institucí M. Polz 18/0/04 1Z
FF:PGMK005Pedagogická evaluace M. Polzk 18/1/06 2Z
FF:PGMK006Kvantitativní výzkum M. Sedláčekzk 18/0/06 2P
FF:PGMK007Kvalitativní výzkum K. Šeďovázk 18/0/06 1Z
FF:PGMK201Státní závěrečná zkouška magisterská J. ZounekSZk 0/0- 4P
FF:PGMK202Magisterská diplomová práce J. Zounekz 0/0/0 individuálně.- 4P
FF:PGMK505Právo J. Harvánekzk 18/0/06 --
46 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Povinně-volitelné předměty
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGMK101Inovace v české škole P. Novotnýz 16/0/04 1P
FF:PGMK102E-learning J. Zounekz 16/0/06 2P
FF:PGMK104Andragogika P. Novotnýz 16/0/04 --
FF:PGMK108Osobnostně sociální výchova P. Novotnýz 16/0/06 --
20 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGMK501Teorie zkušenostně reflektivního učení B. Lazarovázk 18/0/06 3P
FF:PGMK502Současná pojetí zkušenostně reflektivního učení K. Brücknerováz 18/0/06 1P
FF:PGMK503Práce s reflexí B. Lazarovák 18/0/06 3P
FF:PGMK504Metody zkušenostně reflektivního učení B. Lazarováz 18/0/06 2P
FF:PGMK507Terénní praxe J. Zounekz 0/0/80 80 hodin.8 3P
FF:PGMK511Dramaturgie programů zkušenostně reflektivního učení K. Brücknerováz 0/0/06 2P
FF:PGMK512Základy práce se skupinou B. Lazarováz 0/0/06 4P
44 kreditů