FF FNPGkSZRU Zkušenostně reflektivní učení
Název anglicky: Reflective and experiential learning
navazující kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FF N-PG_ Pedagogika

  1. získání 76 kreditů za předměty společné části, 46 kreditů za povinné, 10 kreditů za povinně-volitelné předměty (včetně 20 kreditů za dva úspěšně absolvované diplomové semináře);
  2. získání 44 kreditů za předměty v rámci specializace;
  3. složení státní závěrečné magisterské zkoušky a úspěšné obhájení magisterské diplomové práce.

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGMK008Seminář k magisterské diplomové práci I J. Zounekz 14/0/010 4P
FF:PGMK009Seminář k magisterské diplomové práci II J. Zounekz 14/0/010 4P
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGMK001Srovnávací pedagogika M. Rabušicovázk 18/0/06 1Z
FF:PGMK002Vzdělávací politika M. Rabušicovázk 18/0/06 3Z
FF:PGMK003Filozofie výchovy a vzdělání M. Polzk 18/0/06 3P
FF:PGMK004Řízení vzdělávacích institucí M. Polz 18/0/04 1Z
FF:PGMK005Pedagogická evaluace M. Polzk 18/1/06 2Z
FF:PGMK006Kvantitativní výzkum M. Sedláčekzk 18/0/06 2P
FF:PGMK007Kvalitativní výzkum K. Šeďovázk 18/0/06 1Z
FF:PGMK201Státní závěrečná zkouška magisterská J. ZounekSZk 0/0- 4P
FF:PGMK202Magisterská diplomová práce J. Zounekz 0/0/0 individuálně.- 4P
FF:PGMK505Právo J. Harvánekzk 18/0/06 --
46 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Povinně-volitelné předměty
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGMK101Inovace v české škole P. Novotnýz 16/0/04 1P
FF:PGMK102E-learning J. Zounekz 16/0/06 2P
FF:PGMK104Andragogika P. Novotnýz 16/0/04 --
FF:PGMK108Osobnostně sociální výchova P. Novotnýz 16/0/06 --
20 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGMK501Teorie zkušenostně reflektivního učení B. Lazarovázk 18/0/06 3P
FF:PGMK502Současná pojetí zkušenostně reflektivního učení K. Brücknerováz 18/0/06 1P
FF:PGMK503Práce s reflexí B. Lazarovák 18/0/06 3P
FF:PGMK504Metody zkušenostně reflektivního učení B. Lazarováz 18/0/06 2P
FF:PGMK507Terénní praxe J. Zounekz 0/0/80 80 hodin.8 3P
FF:PGMK511Dramaturgie programů zkušenostně reflektivního učení K. Brücknerováz 0/0/06 2P
FF:PGMK512Základy práce se skupinou B. Lazarováz 0/0/06 4P
44 kreditů