Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PřF M20406 Biologie se zaměřením na vzdělávání (na dostudování vedlejší)
Název anglicky: Biology with a view to Education (graduation minor)
bakalářský prezenční na dostudování vedlější
Zahrnut v programu: PřF B-UCB Biologie se zaměřením na vzdělávání

Oborové předměty povinné

Společný základ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS020Inspiratorium pro učitele Z. Bochníčekz 0/2/02 1P
PřF:XS050Školní pedagogika J. Zounekz 1/1/02 1P
PřF:XS060Obecná a alternativní didaktika J. Zounekzk 1/1/02+2 4P
PřF:XS090Asistentská praxe Z. Bochníčekz 0/0 10D.3 6-
PřF:XS140Základy psychologie J. Marešzk 2/02+2 2P
15 kreditů

Biologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi1030Fylogeneze a diverzita bezobratlých M. Horsákzk 3/0/03+2 3Z
PřF:Bi1030cFylogeneze a diverzita bezobratlých - cvičení J. Schenkováz 0/2/02 3P
PřF:Bi1060Cytologie a anatomie rostlin M. Kummerovázk 2/0/02+2 3Z
PřF:Bi1060cCytologie a anatomie rostlin - cvičení V. Gloserz 0/2/02 3P
PřF:Bi1090Fylogeneze a diverzita řas a hub P. Hroudazk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi1090cFylogeneze a diverzita řas a hub - cvičení P. Hroudaz 0/2/02 1P
PřF:Bi1700Buněčná biologie R. Veselskázk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi1700cBuněčná biologie - cvičení J. Neradilz 0/1/0 každý druhý týden 2 hodiny.1 1P
PřF:Bi2030Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin P. Burešzk 3/0/03+2 2Z
PřF:Bi2030cFylogeneze a diverzita vyšších rostlin - cvičení P. Burešz 0/2/02 2P
PřF:Bi2060Základy mikrobiologie M. Vítězovázk 2/0/02+2 2P
PřF:Bi2060cZáklady mikrobiologie - cvičení I. Buriánkováz 0/1/01 2P
PřF:Bi2080Histologie a organologie M. Váchazk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi2080cHistologie a organologie - cvičení M. Váchaz 0/2/02 1P
PřF:Bi2090Fylogeneze a diverzita obratlovců Z. Řehákzk 3/0/03+2 4Z
PřF:Bi2090cFylogeneze a diverzita obratlovců - cvičení J. Sychraz 0/2/02 4P
PřF:Bi2230Terénní cvičení z botaniky O. Rotreklovák blokově - 8 dní3+1 2P
PřF:Bi3030Fyziologie živočichů M. Váchazk 2/0/02+2 3Z
PřF:Bi3031Demonstrační úlohy z fyziologie živočichů M. Váchaz 0/2/02 3P
PřF:Bi4060Fyziologie rostlin V. Gloserzk 2/0/02+2 4Z
PřF:Bi4060cFyziologie rostlin - cvičení V. Gloserz 0/2/02 4P
PřF:Bi4360Terénní cvičení ze zoologie J. Schenkovák 0/0/0 8 dní.3+1 4P
PřF:Bi5080Základy ekologie M. Hájekzk 2/0/02+2 5Z
PřF:Bi6086Bakalářská státní závěrečná zkouška z Biologie se zaměřením na vzdělávání Z. Lososová- 0/0- 6-
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1-
73 kreditů

Oborové předměty volitelné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi1000Úvod do studia ekologické a evoluční biologie M. Chytrýz 0/1/01 3-
PřF:Bi1050Biologická technika M. Seifertováz 0/2/02 1-
PřF:Bi2210Informační zdroje v botanice P. Burešz 0/1/01 4-
PřF:Bi3130Srovnávací morfologie obratlovců A. Konečnýzk 2/0/02+2 5-
PřF:Bi6330Obecná parazitologie M. Gelnarzk 2/02+2 6-
PřF:Bi6360Hydrobiologie J. Helešiczk 2/0/02+2 6-
PřF:Bi6450Základní metody terénní botaniky J. Danihelkaz 1/1/02 4-
PřF:Bi6760Základy entomologie A. Tóthovázk 2/2/04+2 6-
PřF:Bi8130Etologie J. Zukalzk 2/0/02+2 6-
PřF:C2480Základy organické chemie a biochemie C. Mazalzk 2/0/02+2 2-
PřF:F2130Fyzika v živé přírodě Z. Bochníčekk 2/0/02+1 6-
35 kreditů

Další aplikace