Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PřF M12705 Učitelství biologie pro střední školy (na dostudování hlavní)
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Biology (graduation major)
navazující prezenční na dostudování hlavní
Zahrnut v programu: PřF N-UCB Učitelství biologie pro střední školy

Společný univerzitní základ

Povinně volitelné jazykové

Student si vybírá jeden předmět za 2 kredity z nabídky Centra jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JF002Pokročilá odborná francouzština - zkouška D. Veškrnovázk 0/0/02 --
PřF:JN002Pokročilá odborná němčina - zkouška P. Chládkovázk 0/0/02 --
PřF:JR002Pokročilá odborná ruština - zkouška M. Ševečkovázk 0/0/02 --
PřF:JS002Pokročilá odborná španělština - zkouška J. Žváčkovázk 0/0/02 --
10 kreditů

Povinně volitelné fakultní

Student si vybírá z nabídky předmětů Univerzitní základ-přírodovědný blok v minimální hodnotě 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi5080Základy ekologie M. Hájekzk 2/0/02+2 --
PřF:Bi8710Ochrana přírody J. Schlaghamerskýzk 2/02+2 --
PřF:C2000Chemie a společnost J. Literákzk 2/0/02+2 --
PřF:F2130Fyzika v živé přírodě Z. Bochníčekk 2/0/02+1 --
PřF:M0001Matematika kolem nás E. Fuchsz 0/2/02 --
PřF:Z1313Přírodní hrozby a rizika v krajině - online V. Herberz 1/1/02 --
PřF:ZX401Klimatické změny J. Burianovázk 2/1/05 --
24 kreditů

Společný PPD základ

Povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS080Speciální pedagogika M. Vítkováz 0/2/03 1Z
PřF:XS150Pedagogická psychologie B. Lazarováz 1/12 1Z
5 kreditů

Povinně volitelné

Pedagogicko-psychologický blok (4 kredity)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6004Teorie a metodika výchovy J. Německ 1/0/02 2P
PdF:SZ6080Podpora nadaných žáků ve výuce E. Trnovák 0/2/03 2P
PřF:XS095Seminář z praktické pedagogiky J. Jurmanováz 0/2/02 --
PřF:XS130Psychologie osobnosti B. Lazarováz 1/12 2P
PřF:XS152Pedagogická komunikace K. Šeďováz 1/1/02 1P
11 kreditů
Blok komunikačních a prezentačních dovedností (2 kredity)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C8995Týmová práce, komunikace a řízení J. Literákz 0/2/02 --
PřF:XS350Práce se skupinovou dynamikou Z. Bochníčekz 0/0/02 --
PřF:XS450Komunikační trénink Z. Bochníčekz 0/2/02 --
PřF:XS470Komunikace v konfliktních situacích Z. Bochníčekz 0/2/02 --
8 kreditů
Profesní blok (2 kredity)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C7660Multimedia ve výuce I A. Marečekz 0/0/45 --
PřF:XS092Školský management J. Šťávak 2/02 --
PřF:XS100Učitel a provoz školy J. Hermanz 0/22 --
PřF:XS170Didaktická technika Z. Navrátilz 0/11 --
10 kreditů

Diplomová práce

Diplomová práce z botaniky a zoologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0113BZDiplomová práce z biologie IV. (ÚBZ) Z. Lososováz 0/10/010 4P
PřF:Bi7110BZDiplomová práce z biologie I. (ÚBZ) Z. Lososováz 0/3/03 1P
PřF:Bi8111BZDiplomová práce z biologie II. (ÚBZ) Z. Lososováz 0/3/03 2P
PřF:Bi9112BZDiplomová práce z biologie III. (ÚBZ) Z. Lososováz 0/4/04 3P
20 kreditů

Diplomová práce z experimentální biologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0113EBDiplomová práce z biologie IV. (ÚEB) Z. Lososováz 0/10/010 4P
PřF:Bi7110EBDiplomová práce z biologie I. (ÚEB) Z. Lososováz 0/3/03 1P
PřF:Bi8111EBDiplomová práce z biologie II. (ÚEB) Z. Lososováz 0/3/03 2P
PřF:Bi9112EBDiplomová práce z biologie III. (ÚEB) Z. Lososováz 0/4/04 3P
20 kreditů

Praxe

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi9010Pedagogická praxe z biologie 1 O. Rotreklováz 0/0 3 T.2 2-
PřF:Bi9012Pedagogická praxe z biologie 2 O. Rotreklováz 0/0 30 hodin.3 3-
PřF:XS330Reflektivní seminář 1 Z. Bochníčekz 0/2/02 1-
7 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS190Zájmová a projektová praxe Z. Bochníčekz 0/0 10D.1 --
1 kredit

Oborové předměty

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0191Magisterská státní závěrečná zkouška z Učitelství biologie pro střední školy Z. Lososová- 0/0- 4-
PřF:Bi2060Základy mikrobiologie M. Vítězovázk 2/0/02+2 2-
PřF:Bi2060cZáklady mikrobiologie - cvičení I. Buriánkováz 0/1/01 2-
PřF:Bi3060Obecná genetika P. Kuglíkzk 3/0/03+2 1-
PřF:Bi4010Základy molekulární biologie J. Šmardazk 2/02+2 2-
PřF:Bi4010cZáklady molekulární biologie - seminář R. Pantůčekz 0/1/01 2-
PřF:Bi4340Biologie člověka E. Drozdovázk 2/02+2 1-
PřF:Bi8150Evoluční biologie M. Macholánzk 3/0/03+2 3-
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1-
24 kreditů

Volitelné předměty

Studenti volí s ohledem na zaměření své diplomové práce z těchto, případně i dalších předmětů z nabídky MU tak, aby získali celkově potřebné množství kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0090Užitkové rostliny V. Grulichzk 2/02+2 2-
PřF:Bi0270Ornitologie T. Bartoničkazk 2/0/02+2 4-
PřF:Bi1050Biologická technika M. Seifertováz 0/2/02 1-
PřF:Bi3061Praktikum z obecné genetiky P. Lízalz 0/2/02 1-
PřF:Bi3130Srovnávací morfologie obratlovců A. Konečnýzk 2/0/02+2 1-
PřF:Bi7112Ochrana živočišných druhů J. Sychrazk 2/0/02+2 3-
PřF:Bi7113Management ohrožených ekosystémů P. Pařilzk 2/02+2 4-
PřF:Bi7451Biologie vodních bezobratlých P. Pařilzk 2/0/02+2 4-
PřF:Bi7680Populační ekologie živočichů S. Pekárzk 2/2/15+2 3-
PřF:Bi7980Aplikovaná entomologie I. Malenovskýzk 2/2/06 1-
PřF:Bi8130Etologie J. Zukalzk 2/0/02+2 2-
PřF:Bi8710Ochrana přírody J. Schlaghamerskýzk 2/02+2 3-
PřF:Bi8770Determinační cvičení z obratlovců ČR T. Bartoničkaz 0/22 1-
PřF:Bi8780Systém a fylogeneze hmyzu I. Malenovskýzk 4/0/04+2 2-
PřF:Bi9050Evoluce řas a hub pro pokročilé P. Hroudazk 2/02+2 3-
PřF:Bi9090Evoluce vyšších rostlin pro pokročilé V. Grulichk 2/02+1 3-
PřF:Bi9140Herpetologie T. Bartoničkazk 2/0/02+2 1-
PřF:Bi9160Ichtyologie T. Bartoničkazk 2/0/02+2 4-
72 kreditů

Oborová didaktika

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi7221Didaktika biologie Z. Lososovázk 2/0/02+2 1-
PřF:Bi5221Seminář z didaktiky biologie O. Rotreklováz 0/2/02 3-
PřF:Bi8380Didaktické terénní cvičení z botaniky a zoologie P. Burešk 0/0/0 5D.3+1 2-
10 kreditů

Další aplikace