Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PřF M12905 Učitelství fyziky pro střední školy (na dostudování hlavní)
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Physics (graduation major)
navazující prezenční na dostudování hlavní
Zahrnut v programu: PřF N-UCF Učitelství fyziky pro střední školy

Společný univerzitní základ

Povinně volitelné jazykové

Student si vybírá jeden předmět za 2 kredity z nabídky Centra jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JF002Pokročilá odborná francouzština - zkouška D. Veškrnovázk 0/0/02 --
PřF:JN002Pokročilá odborná němčina - zkouška P. Chládkovázk 0/0/02 --
PřF:JR002Pokročilá odborná ruština - zkouška M. Ševečkovázk 0/0/02 --
PřF:JS002Pokročilá odborná španělština - zkouška J. Žváčkovázk 0/0/02 --
10 kreditů

Povinně volitelné fakultní

Student si vybírá z nabídky předmětů Univerzitní základ-přírodovědný blok v minimální hodnotě 5 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi5080Základy ekologie M. Hájekzk 2/0/02+2 --
PřF:Bi8710Ochrana přírody J. Schlaghamerskýzk 2/02+2 --
PřF:C2000Chemie a společnost J. Literákzk 2/0/02+2 --
PřF:F2130Fyzika v živé přírodě Z. Bochníčekk 2/0/02+1 --
PřF:M0001Matematika kolem nás E. Fuchsz 0/2/02 --
PřF:Z1313Přírodní hrozby a rizika v krajině - online V. Herberz 1/1/02 --
PřF:ZX401Klimatické změny J. Burianovázk 2/1/05 --
24 kreditů

Společný PPD základ

Povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS080Speciální pedagogika M. Vítkováz 0/2/03 1Z
PřF:XS150Pedagogická psychologie B. Lazarováz 1/12 1Z
5 kreditů

Povinně volitelné

Pedagogicko-psychologický blok (4 kredity)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6004Teorie a metodika výchovy J. Německ 1/0/02 2P
PdF:SZ6080Podpora nadaných žáků ve výuce E. Trnovák 0/2/03 2P
PřF:XS095Seminář z praktické pedagogiky J. Jurmanováz 0/2/02 --
PřF:XS130Psychologie osobnosti B. Lazarováz 1/12 2P
PřF:XS152Pedagogická komunikace K. Šeďováz 1/1/02 1P
11 kreditů
Blok komunikačních a prezentačních dovedností (2 kredity)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C8995Týmová práce, komunikace a řízení J. Literákz 0/2/02 --
PřF:XS350Práce se skupinovou dynamikou Z. Bochníčekz 0/0/02 --
PřF:XS450Komunikační trénink Z. Bochníčekz 0/2/02 --
PřF:XS470Komunikace v konfliktních situacích Z. Bochníčekz 0/2/02 --
8 kreditů
Profesní blok (2 kredity)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C7660Multimedia ve výuce I A. Marečekz 0/0/45 --
PřF:XS100Učitel a provoz školy J. Hermanz 0/22 --
PřF:XS170Didaktická technika Z. Navrátilz 0/11 --
8 kreditů

Diplomová práce

Diplomová práce UFE

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F7750EDiplomová práce 1 D. Trunecz 0/0/03 1P
PřF:F8750EDiplomová práce 2 D. Trunecz 0/0/04 2P
PřF:F9750EDiplomová práce 3 D. Trunecz 0/0/06 3P
PřF:FA750EDiplomová práce 4 D. Trunecz 0/0/07 3P
20 kreditů

Praxe

Povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F9001Pedagogická praxe z fyziky 1 Z. Bochníčekz 0/0/0 3 T.2 2P
PřF:F9022Pedagogická praxe z fyziky 2 Z. Bochníčekz 0/0/0 30 hodin.3 3P
PřF:XS330Reflektivní seminář 1 Z. Bochníčekz 0/2/02 1P
7 kreditů

Oborové předměty

povinné

Předměty Diplomový seminář 1 a 2 povinně zapisují studenti, kteří si zvolili diplomovou práci z fyziky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F8210Struktura a vlastnosti látek Z. Bochníčekzk 2/1/02+2 1Z
PřF:F9090Astrofyzika V. Šteflzk 2/1/01+2 2Z
PřF:F9360Historie fyziky 1 V. Šteflz 2/0/02 3Z
PřF:F9752Diplomový seminář 1 Z. Bochníčekz 0/1/01 --
PřF:FA753Diplomový seminář 2 Z. Bochníčekz 0/1/01 --
11 kreditů

volitelné

Student volí předměty z tohoto bloku a z bloku volitelných předmětů oborově didaktických do celkového počtu 40 kreditů z oboru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:FA332Repetitorium fyziky 2 J. Musilovák 2/0/01+1 4-
PřF:F8632Fyzikální principy přístrojů kolem nás Z. Bochníčekk 2/0/01+1 3-
PřF:F9331Repetitorium fyziky 1 J. Musilovák 2/0/01+1 3-
6 kreditů

Oborová didaktika

povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F7641Didaktika fyziky 1 Z. Bochníčekzk 2/0/01+2 1P
PřF:F8642Didaktika fyziky 2 Z. Bochníčekk 2/1/02+1 2P
PřF:F7661Praktikum školních pokusů 1 Z. Bochníčekzk 0/3/04 1P
PřF:F8662Praktikum školních pokusů 2 Z. Bochníčekzk 0/3/04 2P
14 kreditů

volitelné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:FA432Středoškolská fyzika v příkladech 2 J. Jurmanováz 0/2/02 4-
PřF:F9420Praktikum školních pokusů 3 P. Konečnýz 0/3/03 1-
PřF:F9431Středoškolská fyzika v příkladech 1 J. Jurmanováz 0/2/02 3-
7 kreditů

Další aplikace