Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PřF M12906 Učitelství fyziky pro střední školy (na dostudování vedlejší)
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Physics (graduation minor)
navazující prezenční na dostudování vedlejší
Zahrnut v programu: PřF N-UCF Učitelství fyziky pro střední školy

Praxe

Povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F9001Pedagogická praxe z fyziky 1 Z. Bochníčekz 0/0/0 3 T.2 2P
PřF:F9022Pedagogická praxe z fyziky 2 Z. Bochníčekz 0/0/0 30 hodin.3 3P
PřF:XS330Reflektivní seminář 1 Z. Bochníčekz 0/2/02 1P
7 kreditů

Oborové předměty

povinné

Předměty Diplomový seminář 1 a 2 povinně zapisují studenti, kteří si zvolili diplomovou práci z fyziky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F8210Struktura a vlastnosti látek Z. Bochníčekzk 2/1/02+2 1Z
PřF:F9090Astrofyzika V. Šteflzk 2/1/01+2 2Z
PřF:F9360Historie fyziky 1 V. Šteflz 2/0/02 3Z
PřF:F9752Diplomový seminář 1 Z. Bochníčekz 0/1/01 --
PřF:FA753Diplomový seminář 2 Z. Bochníčekz 0/1/01 --
11 kreditů

volitelné

Student volí předměty z tohoto bloku a z bloku volitelných předmětů oborově didaktických do celkového počtu 40 kreditů z oboru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:FA332Repetitorium fyziky 2 J. Musilovák 2/0/01+1 4-
PřF:F8632Fyzikální principy přístrojů kolem nás Z. Bochníčekk 2/0/01+1 3-
PřF:F9331Repetitorium fyziky 1 J. Musilovák 2/0/01+1 3-
6 kreditů

Oborová didaktika

povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F7641Didaktika fyziky 1 Z. Bochníčekzk 2/0/01+2 1P
PřF:F8642Didaktika fyziky 2 Z. Bochníčekk 2/1/02+1 2P
PřF:F7661Praktikum školních pokusů 1 Z. Bochníčekzk 0/3/04 1P
PřF:F8662Praktikum školních pokusů 2 Z. Bochníčekzk 0/3/04 2P
14 kreditů

volitelné

Student volí předměty z tohoto bloku a z bloku volitelných předmětů oborových do celkového počtu 40 kreditů z oboru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:FA432Středoškolská fyzika v příkladech 2 J. Jurmanováz 0/2/02 4-
PřF:F9420Praktikum školních pokusů 3 P. Konečnýz 0/3/03 1-
PřF:F9431Středoškolská fyzika v příkladech 1 J. Jurmanováz 0/2/02 3-
7 kreditů

Další aplikace