Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PřF M13106 Učitelství matematiky pro střední školy (na dostudování vedlejší)
Název anglicky: Teaching of Mathematics for Secondary Schools (graduation minor)
navazující prezenční na dostudování vedlejší
Zahrnut v programu: PřF N-UCM Učitelství matematiky pro střední školy

Praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M9001Pedagogická praxe z matematiky 1 P. Šišmaz 0/0 3 týdny.2 3-
PřF:M9011Pedagogická praxe z matematiky 2 P. Šišmaz 0/0 3 týdny.2 4-
4 kredity

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M4150Teorie množin E. Fuchszk 2/0/02+2 2-
PřF:M6510Seminář z kombinatoriky R. Kučeraz 0/2/0 seminář.2 2-
PřF:M7511Historie matematiky 1 E. Fuchsz 2/0/02 2-
PřF:M8501Didaktika matematiky 1 J. Šimšak 2/2/03+1 2-
PřF:M9502Didaktika matematiky 2 J. Šimšazk 2/2/03+2 3-
PřF:M9506Informační technologie ve středoškolské matematice R. Plchz 0/2/01 1-
PřF:M9507Moderní trendy ve výuce středoškolské matematiky J. Vondraz 0/2/01 2-
PřF:M9511Seminář ze středoškolské matematiky 3 P. Šišmaz 0/2/01 1-
PřF:MA572Vybrané partie z historie a didaktiky matematiky 2 J. Šimšaz 0/2/01 3-
21 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M1710Zobrazovací metody 1 J. Janyškazk 2/22+2 --
PřF:M1712Rovnoběžná promítání J. Janyškaz 1/22 --
PřF:M2143Tvorba interaktivních výukových materiálů pomocí LaTeXu R. Plchz 1/1/02 --
PřF:M2710Zobrazovací metody 2 J. Janyškazk 2/22+2 --
PřF:M5510Teorie kuželoseček a kvadrik J. Janyškazk 2/2/03+2 --
PřF:M5511Cvičení teorie kuželoseček a kvadrik podporované počítačem J. Janyškaz 0/1/01 --
PřF:M5520Matematická analýza 5 E. Fuchszk 2/2/03+2 --
PřF:M5751Elektronická sazba a publikování v TeXu R. Plchz 1/23 --
PřF:M7551Praktický seminář z didaktiky matematiky 1 R. Kučeraz 0/2/02 --
PřF:M8502Vybrané partie školské matematiky 1 E. Fuchsk 2/0/02+1 --
PřF:M8512Historie matematiky 2 E. Fuchsk 0/2/02+1 --
PřF:M9503Vybrané partie školské matematiky 2 E. Fuchsk 2/0/02+1 --
PřF:M9571Vybrané partie z historie a didaktiky matematiky 1 J. Šimšaz 0/2/01 --
PřF:M9700Historie geometrie J. Janyškaz 0/2/02 --
40 kreditů

Další aplikace