Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PrF INTPA06 Intellectual Property Law (kombinovaný)
Název anglicky: Intellectual Property Law (combined)
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: PrF INTPA_ Intellectual Property Law

Intellectual Property Law (jednooborový) [J01801]

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DA1RM01Research Methodology M. Škopz 0/0/06 1Z
PrF:DA2LRM01Legal Research Methodology I D. Kosařz 0/0/06 2Z
PrF:DA3LRM02Legal Research Methodology II D. Kosařz 0/0/06 3Z
PrF:DA4LIR01Legal Issues in Research R. Polčákz 0/0/06 4Z
PrF:DA5RS01Research Skills I R. Zbíralz 0/0/06 5Z
PrF:DA6RS02Research Skills II R. Polčákz 0/0/06 6Z
PrF:DAI1CL01Copyright Law I M. Myškak 0/0/07 1P
PrF:DAI1DT01Doctoral Thesis Project I D. Ondrejovák 0/0/012 1P
PrF:DAI2CL02Copyright Law II M. Myškak 0/0/07 2P
PrF:DAI2DT02Doctoral Thesis Project II D. Ondrejovák 0/0/012 2P
PrF:DAI3DT03Doctoral Thesis Project III D. Ondrejovák 0/0/025 3P
PrF:DAI3II01Internationalization activities D. Ondrejovák 0/0/012 3P
PrF:DAI3IP01Industrial Property Law I P. Koukalk 0/0/07 3P
PrF:DAI4DT01Doctoral Thesis I D. Ondrejovák 0/0/017 4P
PrF:DAI4IP02Industrial Property Law II P. Koukalk 0/0/07 4P
PrF:DAI5DT02Doctoral Thesis II D. Ondrejovák 0/0/017 5P
PrF:DAI5IP03Industrial Property Law III P. Koukalk 0/0/07 5P
PrF:DAI6DT03Doctoral Thesis III D. Ondrejovák 0/0/017 6P
PrF:DAI6SI01Specific Intellectual Property Law Issues D. Ondrejovák 0/0/07 6P
PrF:DAI7DT04Doctoral Thesis IV D. Ondrejovák 0/0/025 7P
PrF:DAI8DT05Doctoral Thesis V D. Ondrejovák 0/0/025 8P
240 kreditů

Další aplikace