DA4LIR01 Legal Issues in Research

Právnická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Luboš Brim, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Předpoklady
There are no specific prerequisites for this course.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The purpose of this course is to discuss legal issues related to regular practice in research. In particular, the course will focus on compliance and liability regimes arising from gathering and processing of research data. In addition, there will be tackled IP-related issues of scientific publishing (incl. recent phenomena such as open science, grey literature etc.)
Výstupy z učení
Upon completion of this course, students shall be able to:
understand an apply data protection and privacy compliance in research data
understand and apply basic liability regimes in processing of primary and secondary research data
understand and apply basic IP instruments related to protection of research outcomes incl. legal protection of scientific heritage
understand basic legal issues related to public and private financing of research
understand legal regulatory framework of project financing and functioning of scientific consortia
critically assess current research policies (such as open science or grey literature)
Osnova
 • privacy and data protection in research
 • IP in research (industrial IP)
 • IP in research (copyrights)
 • law of public financing of research
 • research contracting and research consortia
 • PSI re-use and scientific heritage
Literatura
  doporučená literatura
 • CHASSANG, G. The impact of the EU general data protection regulation on scientific research. ecancermedicalscience. 2017, roč. 11. Získáno z: doi:10.3332/ecancer.2017.709
 • OECD (2015), "Making Open Science a Reality", OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 25, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/5jrs2f963zs1-en.
 • VAIDHYANATHAN, Siva. Intellectual property: a very short introduction. New York: Oxford University Press, 2017. ISBN 9780195372779.
Výukové metody
Research colloquia (in-class discussion and consultations), independent desk research, independent resolution of practical assignment (scenario)
Metody hodnocení
Credits will be awarded upon submission and presentation of assigned practical scenario (the scenario will consist of legal issues typically occurring in research practice).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2023/DA4LIR01