PřF VCOPA Wave and Particle Optics
Název anglicky: Wave and Particle Optics
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-FYA_ Physics

Required

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F6730Seminář ÚTFA R. von Ungez 0/1/02*8 --
PřF:F7511Elektronová optika a mikroskopie T. Radličkazk 2/0/02+2 1-
PřF:FB035Selected Chapters in Modern Optics R. von Ungek 1/1/03 2-
23 kreditů

Elective

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:FK020Elektrodynamika pevných látek J. Humlíčekzk 2/1/03+2 2-
PřF:FK130Simulace Monte Carlo jako numerický nástroj D. Munzarzk 2/1/03+2 3-
10 kreditů