PřF GEHY Geochemie a hydrogeologie
Název anglicky: Geochemistry and Hydrogeology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-GEOL_ Geologie

Volitelné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:GB471Stabilita a dynamika přírodních systémů J. Zemanz 1/0/01 --
PřF:GB481Geochemie minerálních povrchů J. Zemanz 1/0/01 --
PřF:GC351Geochemie interakcí voda-hornina-atmosféra J. Zemanzk 3/0/05 --
PřF:GD241Nové poznatky v krystalochemii - samostudium M. Novákz 0/0/02 --
9 kreditů