GC351 Geochemie interakcí voda-hornina-atmosféra

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
3/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Josef Zeman, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.
Ústav geologických věd – Sekce věd o Zemi – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd – Sekce věd o Zemi – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
G5081 Geochemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 74 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška navazuje na základní principy, probrané v kurzu Geochemie a je pokročilým kurzem magisterského studia geologie. Hlavní pozornost je věnována kvantitativnímu posouzení stability geologických systémů a podstatě jejich přeměn. Pozornost je věnována studiu dynamiky přeměn geologických systémů a možnostem jejich modelování.
Výstupy z učení
Úspěšné zvládnutí kurzu umožní posluchačům vlastní aplikaci nejnovějších kvantitativních postupů při řešení diplomových témat. Jedná se o širokou škálu problémů a otázek časového vývoje geologických systémů.
Osnova
  • 1. Úvod do interakcí v reálných systémech a do reakčně-transportního modelování, • 2. Komplexování ve vodném prostředí, • 3. Rozpouštění a srážení minerálů, • 4. Povrchová komplexace, • 5. Ionově-výměnné reakce, • 6. Mikrobiálně asistované redox reakce, • 7. Proudění a transport rozpuštěných látek v 1D systémech, • 8. Proudění a transport rozpuštěných látek ve 2D heterogenním pórovém prostředí, • 9. Reaktivní transport v 1D: Chemické zvětrávání, • 10. Rozpouštění a srážení minerálů ve 2D systémech
Literatura
    doporučená literatura
  • Bauer A., Velde B. D. (2014): Geochemistry at the Earth’s Surface. Movement of Chemical Elements. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. ISBN 978-3-642-31358-5. 327 str.
  • Oelkers E. H., Schott J. (2009): Thermodynamics and Kinetics of Water-Rock Interaction. Reviews in Mineralogy & Geochemistry v. 70. Mineralogical Society of America and Geochemical Society. ISBN 978-0-939950-84-3. 569 str.
  • Brantley S., Kubicki J., White A. (2008): Kinetics of Water-Rock Interaction. Springer-Verlag New York Inc. ISBN: 9781493939152. 833 str.
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Zkouška písemnou formou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřeno v jarním semestru 2018/2019.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2006, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2023/GC351