Ústav geologických věd

14315010 ÚGP PřF

Zaměstnanci

Neučitelští pracovníci


Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci


* Dlouhodobě mimo výkon práce