logo Přírodovědecká fakulta Ústav geologických věd
Sekce věd o Zemi
14315010 ÚGP VoZ Přírodovědecká fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

ředitel ústavudoc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci