prof. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D.

učo 63587
Výzkumník II ÚGP VoZ PřF MU

Pracoviště

Členství v akademických orgánech