GC351 Geochemie interakcí voda-hornina-atmosféra

Přírodovědecká fakulta
jaro 2010
Rozsah
3/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Josef Zeman, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Předpoklady
G7501 Fyzikální geochemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 32 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/32, pouze zareg.: 0/32
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Výuka bude probíhat v jarním semestru 2009/2010.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2006, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2022.