G7501 Fyzikální geochemie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Josef Zeman, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
G5081 Geochemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška navazuje na základní principy, probrané v kurzu Geochemie (III. roč.) a je pokročilým kurzem magisterského studia geologie. Hlavní pozornost je věnována kvantitativnímu posouzení stability geologických systémů (minerálů a hornin, fluid) za podmínek jejich existence v zemské kůře a možnosti jejich přeměn. Značná část je také věnována studiu dynamiky přeměn geologických systémů a možnostem jejich modelování.
Výstupy z učení
Hlavní pozornost je věnována kvantitativnímu posouzení stability geologických systémů (minerálů a hornin, fluid) za podmínek jejich existence v zemské kůře a možnosti jejich přeměn. Značná část je také věnována studiu dynamiky přeměn geologických systémů a možnostem jejich modelování. Úspěšné zvládnutí kurzu umožní posluchačům vlastní aplikaci nejnovějších kvantitativních postupů fyzikální geochemie při řešení diplomových témat. Jedná se o širokou škálu problémů otázek geneze (podmínek T, p a složení) a časového vývoje geologických systémů od vyvřelých hornin až po hodnocení současných změn v atmosféře Země.
Osnova
 • 1. Úvod, historie, základní pojmy,
 • 2. Principy: První a druhý zákon termodynamiky,
 • 3. Gibbsova funkce,
 • 4. Chemický potenciál roztoků,
 • 5. Procesy: Jednosložkové soustavy,
 • 6. Vícesložkové soustavy I,
 • 7. Vícesložkové soustavy II,
 • 8. Pevné roztoky,
 • 9. Chemicky reaktivní systémy: Rovnováha,
 • 10. Acidobazické a srážecí rovnováhy,
 • 11. Komplexotvorné rovnováhy,
 • 12. Rovnovážná elektrochemie,
 • 13. Dynamika: Rychlost geochemických procesů,
 • 14. Modelování: Principy modelování rovnováh a dynamiky,
 • 15. Ideální a reálné systémy
Literatura
 • ZEMAN, Josef. Základy fyzikální geochemie. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 212 s. ISBN 8021001216. info
 • ANDERSON, Gregor Munro a David A. CRERAR. Thermodynamics in geochemistry : the equilibrium model. New York: Oxford University Press, 1993. 588 s. ISBN 0-19-506464-X. info
 • HENDERSON, Paul. Neorganičeskaja geochimija. Moskva: Mir, 1985. 338 s. info
 • DREVER, James I. The Geochemistry of Natural Waters. Prentice Hall, 1997. 450 s. ISBN 0-13-272790-0. info
 • Geochemistry. Edited by William M. White. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons Inc., 2013. vii, 660 p. ISBN 9781118485255. info
Výukové metody
přednášky, praktická cvičení, průběžné testy
Metody hodnocení
Ve cvičení jsou pravidelně zadávány krátké kontrolní testy na zvládnutí základních pojmů a principů - je nutná 70% úspěšnost v testech. Zkouška po splnění podmínek - písemnou formou.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.sci.muni.cz/~jzeman/Course/PGeoch/Physical_geochem.htm
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřeno v jarním semestru 2020/2021.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, jaro 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2023/G7501