G8581 Hydrogeochemie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/2. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavel Pracný, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Pavel Pracný, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 13:00–14:50 Gp,02006, Čt 15:00–15:50 Gp,02006
Předpoklady
! G8580 Hydrogeochemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je vysvětlit chemické interakce mezi vodou a látkami v životním prostředí.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu:
1. Studenti porozumí formám výskytu látek ve vodě.
2. Studenti porozumí principům rovnováh voda-minerál a voda-atmosféra.
3. Studenti porozumí základním interakcím mezi vodnými roztoky a minerálními povrchy.
4. Studenti porozumí vlivu kinetiky na fázové interakce.
5. Studenti rozumí základním pravidlům řídícím izotopické variace v rezervoárech a fázových interakcích.
6. Studenti umí prezentovat hydrogeochemická data, sestavit vhodné diagramy a popsat a vyhodnotit jejich obsah.
7. Studenti dovedou sestavit model vodního prostředí včetně interakcí s dalšími fázemi a následně dovedou výsledky modelu vyhodnotit.
Osnova
 • Kurz tématicky navazuje na základní výuku geochemie a rozšiřuje zejména oblast interakcí vodního prostředí s minerály a atmosférou. Jedním z důležitých témat je také praktická práce s daty a jejich vizualizací a vyhodnocením tak, aby mohli studenti nabyté poznatky přímo využít ve svých pracích.
 • 1. Termodynamika systému voda-hornina-atmosféra
 • 2. Hydrologický cyklus a proudění vody v horninovém prostředí
 • 3. Látky rozpuštěné ve vodě (ionty, koloidy, plyny, karbonátový systém, systémy Si, Al, Fe, Mn, Cu, Zn, Pb)
 • 4. Základní děje ve vodním prostředí (acidobazické reakce, redox procesy, rozpouštění)
 • 5. Rovnováhy a jejich modelování (GWB, PHREEQC)
 • 6. Minerální povrchy (dvojvrstva, PZC, IEP, iontové výměny, sorpce)
 • 7. Kinetika interakcí voda hornina
 • 8. Izotopy v hydrogeochemii (stabilní izotopy, frakcionace, datování vod)
 • 9. Vzorkování a analytické metody v hydrogeochemii Práce s hydrogeochemickými daty, vizualizace, diagramy
Literatura
  doporučená literatura
 • APPELO, C.A.J. a D. POSTMA. Geochemistry, Groundwater and Polution. 1. vyd. Rotterdam/Brookfield: A.A.Balkema, 1994. 519 s. ISBN 905410 106 7. info
 • STUMM, Werner a James J. MORGAN. Aquatic chemistry : chemical equilibria and rates in natural waters. New York: John Wiley & Sons, 1995. xvi, 1022. ISBN 0-471-51184-6-. info
  neurčeno
 • MANAHAN, Stanley E. Environmental chemistry. 8th ed. Boca Raton, Fla.: CRC Press, 2005. 783 s. ISBN 1566706335. info
 • WHITE, William M. Geochemistry. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. vii, 660. ISBN 9780470656686. info
 • DREVER, James I. The Geochemistry of Natural Waters. : Prentice Hall, 1997. 450 s. ISBN 0-13-272790-0. info
 • Aquatic surface chemistry : chemical processes at the particle-water interface. Edited by Werner Stumm. New York: John Wiley & Sons, 1987. xix, 520. ISBN 0471829951. info
Výukové metody
Přednášky, cvičení, laboratorní i terénní práce, studium literatury
Metody hodnocení
Závěrečný test, průběžné úkoly
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřeno v jarním semestru 2018/2019 (přesunuto v prosinci 2018).
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/G8581