Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PřF M02908 Geochemie a hydrogeologie (kombinovaný), kombin.
Název anglicky: Geochemistry and Hydrogeology (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PřF M029 Geologie

Volitelné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:GB471Stabilita a dynamika přírodních systémů J. Zemanz 1/0/01 --
PřF:GB481Geochemie minerálních povrchů J. Zemanz 1/0/01 --
PřF:GC351Geochemie interakcí voda-hornina-atmosféra J. Zemanzk 3/0/05 --
PřF:GD241Nové poznatky v krystalochemii - samostudium M. Novákz 1/0/02 --
9 kreditů

Další aplikace