PdF P00902 Geography Education
Název anglicky: Geography Education
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: PdF D-DIGEO Geography Education

Required courses

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:ZeD6004Research Methods in Education T. Janíkzk 0/0/015 1-
PdF:ZeD6005Applied Geography E. Hofmannzk 0/0/010 2-
PdF:ZeD6006Theory and Research Methods in Geography Education P. Knechtzk 0/0/010 3-
PdF:ZeD6022Research Abroad P. Knechtk 0/0/05 5-
PdF:ZeD6701English for academic purposes G. Hublovázk 0/0/010 4-
PdF:ZeD6801Work on Doctoral Thesis 1-8 P. Knechtk 0/0/015 --
PdF:ZeD6901Professional Activity in the Field of Study 1-8 P. Knechtk 0/0/05 --
70 kreditů

Selective courses

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:ZeD6003Educational Psychology J. Marešk 0/0/015 --
PdF:ZeD6009Curriculum Studies P. Knechtk 0/0/015 --
PdF:ZeD6010International Issues in Geography Education E. Hofmannk 0/0/015 --
PdF:ZeD6013GIS and Cartography in Geography Education H. Svatoňovák 0/0/015 --
PdF:ZeD6016Case Study in Geography E. Hofmannk 0/0/015 --
PdF:ZeD6018Transdisciplinary Didactics T. Janíkk 0/0/015 --
PdF:ZeD6019Pedagogical diagnostics and evaluation K. Vlčkovák 0/0/015 --
PdF:ZeD6020Geography of Education E. Hofmannk 0/0/015 --
PdF:ZeD6021Geographical Thought R. Brázdilk 0/0/015 --
135 kreditů