PdF rigo Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Název anglicky: Primary School Teacher Training
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: PdF M-ZS15 Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.