PřF rigo Mikrobiologie
Název anglicky: Microbiology
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: PřF N-MIK Mikrobiologie

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.