FF rigo Německý jazyk a literatura
Název anglicky: German Language and Literature
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: FF N-NJ_ Německý jazyk a literatura

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.