FF rigo Obecná jazykověda
Název anglicky: General Linguistics
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-OJ_ Obecná jazykověda

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.