FF rigo Andragogika
Název anglicky: Andragogy
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: FF N-ANDR_ Andragogika

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.