FF rigo Pedagogika
Název anglicky: Pedagogy
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: FF N-PG_ Pedagogika

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.