FSS rigo Mezinárodní vztahy
Název anglicky: International Relations
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: FSS N-MV Mezinárodní vztahy

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.