FSS rigo Environmentální studia
Název anglicky: Environmental Studies
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: FSS N-ENV Environmentální studia

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.