FF rigo Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-CJU_ Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.