PřF rigo Aplikovaná a environmentální geologie
Název anglicky: Applied and environmental geology
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: PřF N-AEG Aplikovaná a environmentální geologie

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.