PřF rigo Sociální geografie a regionální rozvoj
Název anglicky: Social geography and regional development
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: PřF N-SGR Sociální geografie a regionální rozvoj

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.