Upozornění:

Studijní plán dobíhá.

PrF CZVOPS06 Obchodněprávní studia (dobíhající)
Název anglicky: Commercial Law Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PrF OPS_ Obchodněprávní studia

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.