PrF CZVTPTSP06 Teorie a praxe trestního a správního procesu
Název anglicky: Theory and Practice of Criminal and Administratice Proced
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PrF TPTSP_ Teorie a praxe trestního a správního procesu

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.