PrF CZVVESP10 Veřejná správa
Název anglicky: Administrative Law
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Zahrnut v programu: PrF VESP_ Veřejná správa

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.