FSpS MS Management sportu
Název anglicky: Management in Sport
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Zahrnut v programu: FSpS N-MS Management sportu

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.