PdF DSOCP01 Sociální pedagogika
Název anglicky: Social Education
doktorský prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF D-SOCP Sociální pedagogika

Povinné předměty

Předmět Příprava dizertační práce si zapisují studenti 8x, tedy celkem splní 120 kreditů. Předmět Odborná aktivita v oboru si studenti zapisují 8x, tedy celkem splní 40 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:RCSZ_AJC1Anglický jazyk pro doktorské studium – úroveň C1 R. Heroutzk 0/2/07 --
PdF:SODC001Příprava disertační práce 1-8 D. Klapkok 0/0/0 konz.15 --
PdF:SODC002Odborná orientace v oboru 1-8 D. Klapkok 0/0/0 konzultace.5 --
PdF:SODC003Metodologie vědecké práce v pedagogice 1 T. Janíkk 0/0/04 --
PdF:SODC004Metodologie vědecké práce v pedagogice 2 T. Janíkzk 0/0/06 --
PdF:SODC005Výzkumná stáž v zahraničí K. Pančochak 0/0/010 --
PdF:SODC006Kvantitativní a kvalitativní metody pedagogického výzkumu J. Německ 0/0/04 --
PdF:SODC007Kvantitativní a kvalitativní metody pedagogického výzkumu 2 J. Němeczk 0/0/06 --
PdF:SODC008Filosofická antropologie v kontextu sociální pedagogiky M. Kaplánekzk 0/0/010 --
PdF:SODC009Sociální teorie a teorie výchovy v paradigmatech vědění 1 D. Klapkok 0/0/04 --
PdF:SODC010Sociální teorie a teorie výchovy v paradigmatech vědění 2 D. Klapkozk 0/0/06 --
77 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti si volí z nabídky PV předmětů 2 předměty v celkové hodnotě 14 kreditů. Zbývající kredity (9 kreditů) si student doplní z nabídky volitelných předmětů z jiných doktorských studijních programů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SODC011Sociální pedagogika a volný čas J. Německ 0/0/07 --
PdF:SODC012Internacionalizace a multikulturalita v éře globalizace K. Pančochak 0/0/07 --
PdF:SODC013Sociální inkluze a rozvoj manažerských kompetencí sociálního pedagoga V. Vojtovák 0/0/07 --
PdF:SODC014Sociální inkluze a rozvoj psychomotorických dovedností sociálního pedagoga V. Vojtovák 0/0/07 --
PdF:SODC016Aplikovaná sociální psychologie J. Marešk 0/0/07 --
35 kreditů