RCSZ_AJC1 Anglický jazyk pro doktorské studium – úroveň C1

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Daniel Gerrard, M.A. (cvičící)
Jitka Autratová (pomocník)
Mgr. Radim Herout (pomocník)
Garance
Mgr. Radim Herout
Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě – Fakultní oddělení celoškolských kateder – Pedagogická fakulta
Předpoklady
B2 level knowledge of English is required.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Kurz je určen pro studenty doktorského studia na PdF MU.
Mateřské obory/plány
předmět má 74 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
This C1 level course is intended for doctoral students at the Faculty of Education (with the exception of students from the Foreign Language Didactics programme). The course develops all four language skills (speaking, writing, listening and reading) while putting a special emphasis on academic writing and speaking.
Výstupy z učení
A C1 student can: - understand a wide range of demanding, longer texts, and recognise implicit meaning; - express him/herself fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions; - use language flexibly and effectively for social, academic and professional purposes; - produce clear, well-structured, detailed text on complex subjects, showing controlled use of organisational patterns, connectors and cohesive devices.
Osnova
  • SESSION 1: Course introduction; writing an academic bio; SESSION 2: Introduction to academic writing; SESSION 3: Academic writing with corpora; SESSION 4: Coherence and cohesion; SESSION 5: Hedging and boosting; SESSION 6: Writing a conference abstract; SESSION 7: The writing process; SESSION 8: Structuring a presentation; SESSION 9: Delivering a presentation.
Literatura
    doporučená literatura
  • DVOŘÁČKOVÁ, Veronika, Dita HOCHMANOVÁ a Dita TRČKOVÁ. Anglická terminologie pro učitele Praktický průvodce. Praha: Grada, 2021, 223 s. ISBN 978-80-271-2470-1. info
  • SPARLING, Thomas Donaldson, Christopher Adam RANCE a Simona KALOVÁ. English or Czenglish. Avoiding Czechisms in English. 1. vyd. . Brno: Masarykova univerzita, 2021, 319 s. ISBN 978-80-210-9965-4. URL info
  • ŠTĚPÁNEK, Libor a Janice de HAAFF. Academic English. 2. aktualizované vydání. Praha: Grada, 2018, 222 stran. ISBN 9788027108428. info
Výukové metody
Group discussions; presentations; group and individual writing tasks; reading and text analysis; peer review; grammar and vocabulary study.
Metody hodnocení
Credit requirements: 1) attendance (at least five sessions) and active participation; 2) grammar quizzes; 3) academic bio 4) conference abstract; 4) peer review of abstracts; 5) oral presentation (10-15 mins + Q&A) in the exam period.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Zkouška podle podmínek pro doktorské studium MU.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Kurz je určen pro studenty doktorského studia PdF MU.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2024/RCSZ_AJC1