RCSZ_AJC1 Anglický jazyk pro doktorské studium

Pedagogická fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/2. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Jiří Vacek, CSc. (přednášející)
Mgr. Daniela Dvořáková (pomocník)
Mgr. Gabriela Hublová, Ph.D. (pomocník)
Garance
PhDr. Jiří Vacek, CSc.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RCSZ_AJC1/01: Po 13:55–15:35 učebna 12, J. Vacek
Předpoklady
The English for Academic Purposes course has been designed for the intermediate and upper-intermediate doctoral program students at Masaryk University Faculty of Education (Level C1). The students should have already passed their examinations in general English. The examination corresponds to the Council of Europe Level C1 requirements (the students can understand a wide range of demanding, longer texts, and recognise implicit meaning, can express themselves fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions). The student will be able to use language flexibly and effectively for social, academic and professional purposes, will produce clear, well-structured, detailed texts on complex subjects, showing controlled use of organisational patterns, connectors and cohesive devices.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Kurz je určen pro studenty doktorského studia na PdF MU
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
- upevnit dosažené jazykové znalosti z úrovně B2 ERR a a rozšířit je na úroveň C1;
- rozšířit jazykovou kompetenci doktoranda o odbornou terminologii studovaného oboru;
- zdokonalit i v dalších akademických lingvistických dovednostech na úrovni C1:
(interpretace cizojazyčného textu, porozumění slyšenému odbornému projevu, prezentace tezí PhD disertace, napsání abstraktu, atd);
- připravit k úspěšnému složení zkoušky z AJ na úrovni C1;
Osnova
 • - Entry EAP e-test
 • - Academic English (online grammar and vocabulary revision)
 • - Listening comprehension (online audio e-tests)
 • - Oral presentation skills
 • - Reading comprehension, special terminology
 • - Academic writing (abstract writing) Detailed interactive weekly program (Interaktivní osnova předmětu) at: https://is.muni.cz/auth/el/1441/podzim2014/RCSZ_AJC1/index.qwarp
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠTĚPÁNEK, Libor, Janice DE HAAFF, Alena HRADILOVÁ a David SCHÜLLER. Academic English – Akademická angličtina: Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. Praha: Grada, 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3577-1. info
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 stran. ISBN 9780521689397. info
 • Certificate in Advanced English. Cambridge University Press. 2009. ISBN 978-0-521-71443-3
 • 1. Cullen, Pauline. Vocabulary for IELTS. Cambridge University Press, 2008. ISBN 978-0-521-70975-0
 • 3. Cambridge IELTS with answers. Cambridge University Press, 2008. ISBN 978-0-521-54462-7.
 • The Prague Post (praguepost.com)
Výukové metody
Semináře, praktické konzultace, e-learning
Metody hodnocení
Final examination (level C1): 1. Oral part a) Structured presentation of PhD student research - thesis aims, structure, research methods, outcomes, resources); Pass/Fail b) Reading comprehension (home reading of 200-250 pages; special texts related to the PhD student research; Pass/Fail 2. Written part - electronic testing on PC a) Grammar and Academic Vocabulary test (70% pass) b) Listening comprehension test (70% pass) c) Writing – short structured essay - expressing opinion on an unknown C1-level topic (Pass/Fail)
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1441/podzim2014/RCSZ_AJC1/index.qwarp
Examination to be registered via IS.MUNI.CZ Autentický anglický text, spolu s A-Č slovníčkem, z oboru své specializace (200-250 stran) a prezentaci své disertace ve formátu MS Power Point předloží doktorand zkoušejícímu nejpozději dva dny před konání zkoušky. Vystoupení studentů během prezentací může být natáčeno na video pro vytváření komentářů učitele s cíle zkvalitnění prezentačních dovedností. An authentic English text (200-250 pages) plus English-Czech dictionary related to the text, together with PhD thesis presentation in MS Power Point format, to be submitted to the examiner two days prior the examination at the latest. The student presentations may be videorecorded for educational purposes in order to improve their presentation skills.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Zkouška podle podmínek pro doktorské studium MU
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Kurz je určen pro studenty doktorského studia PdF MU.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.