logo Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě
Centrum jazykového vzdělávání
149641 OddPdF CJV Masarykova univerzita MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí pracovištěMgr. Radim Herout

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci