RCSZ_AJC1 Anglický jazyk pro doktorské studium

Pedagogická fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/2/0. konzultace. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Jiří Vacek, CSc. (přednášející)
Garance
PhDr. Jiří Vacek, CSc.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RCSZ_AJC1/V: Čt 16:10–17:50 učebna 12, J. Vacek
Předpoklady
The English for Academic Purposes course has been designed for the intermediate and upper-intermediate doctoral program students at Masaryk University Faculty of Education (Level C1). The students should have already passed their examinations in general English. The examination corresponds to the Council of Europe Level C1 requirements (the students can understand a wide range of demanding, longer texts, and recognise implicit meaning, can express themselves fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions). The student will be able to use language flexibly and effectively for social, academic and professional purposes, will produce clear, well-structured, detailed texts on complex subjects, showing controlled use of organisational patterns, connectors and cohesive devices.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Kurz je určen pro studenty doktorandského studia PdF MU
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
- upevnit dosažené jazykové znalosti z úrovně B2 ERR;
- rozšířit jazykovou kompetenci doktoranda o odbornou terminologii studovaného oboru;
- zdokonalit i v dalších akademických lingvistických dovednostech na úrovni C1:
(interpretace cizojazyčného textu, porozumění slyšenému odbornému projevu, prezentace tezí PhD disertace, napsání abstraktu, atd);
- připravit k úspěšnému složení zkoušky z AJ na úrovni C1;
Osnova
 • - Entry EAP e-test
 • - Academic English (online grammar and vocabulary revision)
 • - Listening comprehension (online audio e-tests)
 • - Oral presentation skills
 • - Reading comprehension, special terminology
 • - Academic writing (abstract writing)
Literatura
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 stran. ISBN 9780521689397. info
 • VACEK, Jiří a Duncan HENDY. Analýza odborného anglického textu pro studenty společného základu PdF MU. 1. vyd. Masarykova univerzita: Masarykova univerzita, 2006. 102 s. MU, Pedagogická fakulta, Brno 2006. ISBN 80-210-3967-1. info
 • GILL, Nora, Jiří VACEK, Ruth COUFALOVÁ, Olga INGROVÁ a Jana KOLLÁROVÁ. Communicative ESP Practice for Pre-Service Teachers. 1. vyd. Olomouc: Palacký University, Olomouc, Czech Republic, 2003. 109 s. English Texts. ISBN 80-244-0652-7. info
 • Brown, K. Hood, S. Academic Encounters. Life in society. CUP 2004. ISBN 0521 66616 3
 • https://is.muni.cz/auth/el/1441/podzim2009/RCSZ_AJC1/index.qwarp
Výukové metody
Semináře, praktické konzultace, e-learning
Metody hodnocení
Electronic testing (70% pass), oral examination (A-F grading);
Successful student will be credited for:
- Academic Grammar and Vocabulary test (70% pass)
- Listening comprehension test (70% pass)
- Writing a summary of an unknown text (Pass/Fail)
- Reading comprehension (analysis of special authentic texts of 200-250 pages; Pass/Fail)
- Oral presentation (discussion on the research performed, and presenting PhD thesis structure and outcome); A-F graded performance.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1441/podzim2009/RCSZ_AJC1/index.qwarp
Examination to be registered via IS.MUNI.CZ Autentický anglický text, spolu s A-Č slovníčkem, z oboru své specializace (200-250 stran) a prezentaci své disertace ve formátu MS Power Point předloží doktorand zkoušejícímu nejpozději dva dny před konání zkoušky. An authentic English text (200-250 pages) plus English-Czech dictionary related to the text, together with a PhD thesis presentation in the MS Power Point format, to be submitted to the examiner two days prior the examination at the latest.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Zkouška podle podmínek pro doktorské studium MU
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Kurz je určen pro studenty doktorského studia PdF MU.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, jaro 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.