SPARLING, Thomas Donaldson, Christopher Adam RANCE a Simona KALOVÁ. English or Czenglish. Avoiding Czechisms in English. 1. vyd. . Brno: Masarykova univerzita, 2021. 319 s. ISBN 978-80-210-9965-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název English or Czenglish. Avoiding Czechisms in English
Název česky English or Czenglish. Jak se vyhnout čechismům v angličtině
Autoři SPARLING, Thomas Donaldson, Christopher Adam RANCE a Simona KALOVÁ.
Vydání 1. vyd. . Brno, 319 s. 2021.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Učebnice
Obor 60203 Linguistics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-9965-4
Klíčová slova česky angličtina; čeština; čechismy; Czenglish; vliv mateřského jazyka
Klíčová slova anglicky English; Czech; Czechisms; Czenglish; mother tongue interference
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Jana Pelclová, Ph.D., učo 39970. Změněno: 11. 2. 2022 12:59.
Anotace
"English or Czenglish" is a completely revised edition of the reference book dealing with errors in and misconceptions about both grammar and lexis that affect Czech, Slovak, and other, mostly Slavonic speakers of English. In addition to dealing with typical errors, a wider range of issues related to correct English usage and English style in general are addressed. Entries in the book provide explanations and illustrative examples of correct current usage from the corpora, literary works, history texts, scholarly articles, the media and popular culture.
Anotace česky
Nová, zcela přepracovaná edice "English or Czenglish" se zaměřuje na chyby, kterých se v angličtině dopouštějí mluvčí, jejichž mateřským jazykem je čeština, slovenština a jiné slovanské jazyky. Kromě typických chyb se publikace obecněji zabývá správným užíváním angličtiny a vhodným stylem. Hesla v knize poskytují nejen vysvětlení jazykových jevů, ale i příklady správného užití jazyka, které jsou převzaty z jazykových korpusů současné angličtiny, literárních, historických a odborných textů, médií a popkultury.
VytisknoutZobrazeno: 5. 12. 2023 10:36