SPARLING, Thomas Donaldson, Christopher Adam RANCE and Simona KALOVÁ. English or Czenglish. Avoiding Czechisms in English. 1. vyd. . Brno: Masarykova univerzita, 2021. 319 pp. ISBN 978-80-210-9965-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name English or Czenglish. Avoiding Czechisms in English
Name in Czech English or Czenglish. Jak se vyhnout čechismům v angličtině
Authors SPARLING, Thomas Donaldson, Christopher Adam RANCE and Simona KALOVÁ.
Edition 1. vyd. . Brno, 319 pp. 2021.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Textbook
Field of Study 60203 Linguistics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-9965-4
Keywords (in Czech) angličtina; čeština; čechismy; Czenglish; vliv mateřského jazyka
Keywords in English English; Czech; Czechisms; Czenglish; mother tongue interference
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Jana Pelclová, Ph.D., učo 39970. Changed: 11/2/2022 12:59.
Abstract
"English or Czenglish" is a completely revised edition of the reference book dealing with errors in and misconceptions about both grammar and lexis that affect Czech, Slovak, and other, mostly Slavonic speakers of English. In addition to dealing with typical errors, a wider range of issues related to correct English usage and English style in general are addressed. Entries in the book provide explanations and illustrative examples of correct current usage from the corpora, literary works, history texts, scholarly articles, the media and popular culture.
Abstract (in Czech)
Nová, zcela přepracovaná edice "English or Czenglish" se zaměřuje na chyby, kterých se v angličtině dopouštějí mluvčí, jejichž mateřským jazykem je čeština, slovenština a jiné slovanské jazyky. Kromě typických chyb se publikace obecněji zabývá správným užíváním angličtiny a vhodným stylem. Hesla v knize poskytují nejen vysvětlení jazykových jevů, ale i příklady správného užití jazyka, které jsou převzaty z jazykových korpusů současné angličtiny, literárních, historických a odborných textů, médií a popkultury.
PrintDisplayed: 8/2/2023 09:13