LF BFYZIO02 Fyzioterapie
Název anglicky: Physiotherapy
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Zahrnut v programu: LF B-FYZI Fyzioterapie

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.