LF BNTER02 Nutriční terapie
Název anglicky: Dietitian
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Zahrnut v programu: LF B-NUT Nutriční terapie

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.