LF MVZ02 Všeobecné lékařství
Název anglicky: General Medicine
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Zahrnut v programu: LF M-VL Všeobecné lékařství

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.