LF MZL02 Zubní lékařství
Název anglicky: Dentistry
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Zahrnut v programu: LF M-ZL Zubní lékařství

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.